REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNA CHOINKA” Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie plastyczno-przestrzennym pt. „Świąteczna choinka”. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego....
Czytaj więcej >>