Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.2022 godz. 9.00 15.03.2022 godz. 15.00

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.2022 godz. 9.00 18.03.2022 godz. 15.00

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
29.03.2022 godz. 9.00

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego
oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).
29.03.2022 godz. 9.00 05.04.2022 godz. 15.00

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
08.04.2022 godz. 9.00