KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA W OBIEKTYWIE”- DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przyroda w obiektywie, czyli wakacje z naturą - Pisz

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki

i ich rodziny do wzięcia udziału

w wewnątrzprzedszkolnym konkursie fotograficznym

  „PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

CELE KONKURSU:
• Poznawanie gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce, utrwalenie ich nazw i wyglądu
• Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody
• Zachęcanie Rodzin do wspólnego spędzania czasu
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
• Uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także przyrodniczych
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej

ORGANIZATOR KONKURSU:
• Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 19 w Rzeszowie
• Udział w konkursie jest bezpłatny

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
• Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych (3 – 6 lat)
• Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia (samodzielnie lub przy pomocy starszego członka rodziny), na którym będzie uwieczniony obiekt przyrodniczy (kwiat, ptak, owad itp.), który można spotkać w najbliższym otoczeniu: na spacerze w lesie, w ogrodzie przed domem, na działce, na balkonie.

• Zdjęcie powinno być zdjęciem autorskim!
• Format zdjęcia – dowolny

• Zdjęcia prosimy przysyłać na adresy e-mail poszczególnych grup:

– Grupa I – przedszkolenr19grupa1@gmail.com
– Grupa II – pp19grupaii@onet.pl
– Grupa III – ew.pp19.rzeszow@gmail.com
– Grupa IV – pp19grupa4@wp.pl
– Grupa V – pp19grupav@gmail.com
– Grupa VI – pp19grupaVI@gmail.com

• Do każdego zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer grupy, do której dziecko chodzi, krótki opis okoliczności i miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie
• Każdy uczestnik konkursu przesyła tylko jedno zdjęcie
• Prace prosimy przesyłać do 25 maja 2020 roku
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm),
• O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Panią Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
• Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2020 roku
• Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.
• Nagrody: publikacja wszystkich zdjęć na stronie naszego przedszkola i pamiątkowy dyplom (przesłany drogą e-mailową)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy:)