WAŻNE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW W SPRAWIE KART PRACY!!!

Drodzy Rodzice!

w związku z rozporządzeniem MEN z dn. 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 w Rzeszowie podjął decyzję o sposobie realizacji zadań wynikających z ww. rozporządzenia, w tym realizacji podstawy programowej.

Od dnia 25 marca 2020 roku na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie będą publikowane dodatkowe zadania, ćwiczenia, teksty opowiadań, wierszy do nauki, piosenki itp., wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Ponadto poniżej przekazujemy adresy e-mail, utworzone dla każdej grupy oddzielnie, w celu lepszej komunikacji z Państwem.  W razie pytań, wątpliwości, porady jesteśmy do Państwa dyspozycji!!!! Zachęcamy do wysyłania na ww. adres wszystkich prac (zdjęcia) wykonanych w domu przez dzieci:

GRUPA I- przedszkolenr19grupa1@gmail.com

GRUPA II- pp19grupaii@onet.pl

GRUPA III- ew.pp19.rzeszow@gmail.com

GRUPA IV- pp19grupa4@wp.pl

GRUPA V- pp19grupav@gmail.com

GRUPA VI-pp19grupaVI@gmail.com