Tutaj jest flash.
Ogłoszenia
MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS
2018-04-08

 Przedszkole Publiczne Nr 19 w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 
„Witaj Muzyko”
  
Cele konkursu:
rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
inspirowanie dzieci dowolnym utworem muzycznym do wykonania pracy plastycznej,
zaprezentowanie różnorodnych technik plastycznych,
rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych,
pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej u dzieci.
 
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Uczestnicy Konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, zainspirowaną wybranym utworem muzycznym, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.
3. Przyjmowane będą prace płaskie.
4. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.
5. Maksymalna ilość prac: 4 z jednej placówki.
6. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 19, ul. Krzyżanowskiego 20, 35-329 Rzeszów. 
7. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
8. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, 
w tym m.in. na stronie internetowej Przedszkola) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o przedszkolu, do którego uczęszcza, 
w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
9. Każda praca powinna zawierać metryczkę przyklejoną w prawym dolnym rogu z tyłu pracy. 
10. Metryczka powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz wiek dziecka,
- tytuł utworu muzycznego, do którego wykonano ilustrację, 
- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna),
- adres i telefon placówki oraz adres e-mail.
11. Opisane prace wraz z załączonym oświadczeniem (zał. Nr 1) należy składać 
       w terminie do 30 kwietnia 2018r. w Przedszkolu Publicznym Nr 19, 
       ul. Krzyżanowskiego 20, 35-329 Rzeszów.
12. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
13. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody i pamiątkowe dyplomy.
14. O dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu oraz wręczeniu nagród, 
      laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
 
 
Dyrektor: Nauczyciele odpowiedzialni:
Małgorzata Samołyk Agnieszka Piórkowska
                                                                Monika Kołodziej-Strojny
 Iwona Kieś 
 
Strona główna  /  NASZE PRZEDSZKOLE  /  AKTUALNOŚCI  /  KONTAKT  /  ZAJĘCIA DODATKOWE  /  GALERIA 2018  /  ARCHIWUM  /  PUBLIKACJE  /  PRZETARG  /  BIP  /  1% PODATKU  /  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
© 2007 iNetServis