Zamknięcie przedszkola w dniach od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Przedszkole zamknięte od 29.03.2021r. do 9.04.2021 r.

Na mocy decyzji Rządu Przedszkole zawiesza działalność stacjonarną od poniedziałku 29.03.2021r. do 9.04.2021r.

W tym okresie, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Przedszkole będzie zapewniać opiekę tylko i wyłącznie dzieciom zgłoszonym, których Rodzice czynnie wykonują zawody podane w rozporządzeniu.

Pozostali Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.