Światowy Dzień Środowiska

W poniedziałek 5 czerwca przypadał Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji przedszkolaki z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach i zabawach dotyczących ochrony środowiska. Były to m.in.: zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, ekologiczne domino i segregacja śmieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzę, pomysłowością i zaangażowaniem. Ich wypowiedzi na zajęciach były żywym obrazem tego, jak ważne, również dla małego człowieka, aby otaczające nas  środowisko było czyste i piękne.