ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Zasady przyprowadzania dzieci do Przedszkola Publicznego nr 19

w Rzeszowie

Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

Sposób wejścia do przedszkola:

 1. Rodzic powinien zdezynfekować dłonie przed naciśnięciem dzwonka preparatem dezynfekcyjnym zamieszczonym w przedsionku.
 2. W holu mogą przebywać jedynie 2 osoby dorosłe + dzieci(dotyczy dzieci nowych w okresie 4- dniowej adaptacji)
 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną są odbierane od Rodziców przy wejściu głównym Pracownik przedszkola pyta rodzica o stan zdrowia dziecka i mierzy  dziecku   temperaturę.
 4. W razie obecności większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola do momentu, aż poprzednia osoba opuści hol przedszkola.
 1. Każdy rodzic musi mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce oraz przestrzegać dystansu min. 1,5 metra.
 1. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
 1. Odbiór dzieci po godz.14.30. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.
 • Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.  Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważy oznaki infekcji lub stwierdzi podwyższoną temperaturę.
 • Zgodnie z wytycznymi GISdo placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej.
 • W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, duszności, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium
  ( wydzielone pomieszczenie ) a Rodzic zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

Zasady ustalono na podstawie organizacji pracy przedszkola i wytycznych GiS z dnia 25 sierpnia 2020r. po konsultacji z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami Rady Rodziców.