budynek

Nasze Przedszkole mieści się przy ulicy Krzyżanowskiego 20. Jest ono usytuowane w kompleksie budynków: Szkoła Podstawowa Nr 27, Żłobek i Publiczne Przedszkole Nr 19, co umożliwia Rodzicom dalsza kontynuację nauki swojej pociechy. Placówka umiejscowiona jest w optymalnych warunkach tzn. z dala od gwaru ulic, zakładów pracy, otoczona zielenią i dużą ilością osiedlowych placów zabaw. Przedszkole ma łatwy dostęp do środków kultury np. Biblioteka.

Baza Przedszkola to budynek piętrowy oddany do użytku w 1986 roku, atutem jest duży, ogród z dużą ilością drzew dających cień i zielenią, z dala od ulicy.
Dzieci bawią się i uczą w 6-ciu kolorowo i bogato wyposażonych salach dydaktycznych.

Posiadamy ponadto: salę audiowizualną wyposażoną w różnorodny sprzęt m.in. telewizor, odtwarzacz VHS i CD oraz tablicę multimedialną. Tak wyposażona sala umożliwia poszerzanie wiedzy dzieci a także prowadzenia ciekawszych zajęć.

Pozostałe pomieszczenia wykorzystane są do działalności administracyjno-gospodarczej.