NASZE PRZEDSZKOLE:

 • wspiera działania dzieci w różnych dziedzinach aktywności,
 • rzetelnie przygotowuje dzieci do nauki w szkole,
 • stwarza miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,
 • integruje wszystkie dzieci, uczy współdziałania w grupie,
 • pomaga, a nie wyręcza rodziców w wychowaniu dzieci,
 • czuwa nad równowagą pomiędzy aktywnością a wypoczynkiem,
 • stara się stwarzać dzieciom szczęśliwe dzieciństwo

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30-17.00.

Zapewniamy dzieciom smaczne, zdrowe i pełnowartościowe posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, a miedzy posiłkami owoce.

Rodzicom znany jest regulamin wybierania dzieci z przedszkola, ponieważ nade wszystko dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

Naszym celem jest to, aby przedszkole było przyjazne dla dzieci i ich rodziców.

OCZEKUJEMY:

 • zainteresowania sprawami przedszkola
 • współdziałania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, zebraniach grupowych

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 • współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku, o tym, jak czuje się w przedszkolu, jakie przejawia zainteresowania, a nad czym należy pracować
 • partnerstwa z rodzicami, pełnego wzajemnego szacunku w celu stwarzania jak najlepszego klimatu w przebiegu procesu wychowawczego dziecka

ZAPEWNIAMY:

 • sprawny przebieg informacji poprzez kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na naszej stronie.

Dzieci traktowane są u nas podmiotowo, z życzliwością i sympatią. Zawsze mogą liczyć na pomoc i zrozumienie ze strony wychowawców.

Uczestniczymy w sieci „ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE” i posiadamy certyfikat nadany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Wykraczamy ponad standardy i oferujemy dzieciom wiele różnorodnych atrakcji dzięki zaangażowaniu i finansowej pomocy ze strony rodziców.