Zarząd Rady Rodziców – rok szkol. 2019/2020:

Przewodniczący – Piotr Tondera

Skarbnik – Anna Kozak

Sekretarz – Beata Gliwa

Członkowie:

Gr I

Gr II

Gr III

Gr IV

Gr V

Gr VI

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE O NUMERZE:

 

W TYTULE PRZELEWU PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NUMER GRUPY