Zarząd Rady Rodziców – rok szkol. 2022/2023:

Przewodnicząca – Magdalena Dziedzic

Skarbnik – Katarzyna Krymska

Sekretarz – Jakub Tomoń

Członkowie:

Kontakt z Radą Rodziców :

radarodzicow.pp19@gmail.com

Gr I

E-mail:

Gr II

E-mail:

Gr III

E-mail:

Gr IV

E-mail:

Gr V

E-mail:

Gr VI

E-mail:

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE O NUMERZE:

 

W TYTULE PRZELEWU PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NUMER GRUPY