Język angielski

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zdobywanie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych – umiejętności rozumienia mowy, a także umiejętności przyswajania, przetwarzania i przekazania informacji.

Zajęcia prowadzi: mgr Katarzyna Gorzynik – Szwed

poniedziałek, czwartek

1 tydzień

 • gr I – 9:00
 • gr II – 9:15
 • gr IV – 9:30
 • gr III – 9:45
 • gr VI – 10:15
 • gr V – 10:45

2 tydzień

 • gr VI – 12:15
 • gr V – 12:45
 • gr III – 13:15
 • gr IV – 13:45
 • gr II – 14:00
 • gr I – 14:15

Rytmika

To zajęcia muzyczno – ruchowe mające na celu uwrażliwienie dziecka na muzykę. Poprzez aktywne formy kontaktu z nią, takie jak śpiew, ruch czy grę na instrumentach perkusyjnych, dziecko przeżywa na sobie zjawiska występujące w muzyce i poznaje podstawowe jej elementy. To stanowi podstawę do dalszej edukacji muzycznej.

Zajęcia rytmiczne prowadzi mgr Agata Mokrzycka

wtorek, środa

 • gr I – 11:30
 • gr IV – 11:45
 • gr III – 12:00
 • gr V – 12:30
 • gr VI – 13:00
 • gr II – 13:30