Język angielski

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zdobywanie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych – umiejętności rozumienia mowy, a także umiejętności przyswajania, przetwarzania i przekazania informacji.

Zajęcia prowadzi: mgr Iwona Walczak 

wtorek, czwartek

 • gr I – 10:00
 • gr II – 10:15
 • gr III – 10:35
 • gr IV – 10:50
 • gr V – 11:20
 • gr VI – 11:50

Rytmika

To zajęcia muzyczno – ruchowe mające na celu uwrażliwienie dziecka na muzykę. Poprzez aktywne formy kontaktu z nią, takie jak śpiew, ruch czy grę na instrumentach perkusyjnych, dziecko przeżywa na sobie zjawiska występujące w muzyce i poznaje podstawowe jej elementy. To stanowi podstawę do dalszej edukacji muzycznej.

Zajęcia rytmiczne prowadzi mgr Iwona Kieś

poniedziałek, środa

 • gr III – 11:15
 • gr I – 11:35
 • gr II – 11:50
 • gr VI – 12:15
 • gr V – 12:45
 • gr IV – 13:15