Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ) ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola i ich rodziny będą cieszyły się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia.

NASZ CERTYFIKAT: Certyfikat

PLAN DZIAŁAŃ PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE

w roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole Publiczne Nr 19 w Rzeszowie

PLAN-DZIAŁAŃ

NASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

NASZE DZIAŁANIA W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:


PIKNIK PRZEDSZKOLNY

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Piknik Przedszkolny! 

Piknik odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024r. 

14:30 – Rozpoczęcie pikniku 

15:00-17:00 : animacje dla dzieci, dmuchańce ,wóz policyjny

mobilne laboratorium „Mądry dzieciak”

17:00-17:15 – wspólne sprzątanie ogrodu przedszkolnego 🙂

Prosimy o odbiór dzieci w tym dniu do godziny 14:30, po czym zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

OGŁASZAMY KONKURS!!!!!

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

„Mój ulubiony bohater z książki”

ORGANIZATOR:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
UL. KRZYŻANOWSKIEGO 20, 35-329 RZESZÓW

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 19 w Rzeszowie i ich rodziców.
Konkurs rozpoczyna się 07.03.2024r. i trwać będzie do 22.03.2024r.

Celem konkursu jest:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci;
Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci;
Rozwijanie zainteresowań książką;
Poznawanie utworów literatury dziecięcej z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu każdego człowieka.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z grup 3, 4, 5, 6- latków wraz z rodzicami;
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę;
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne płaskie w formacie A4 z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych;
Praca musi być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora oraz grupę.

Oceniane będą:
Zgodność pracy z tematem;
Pomysłowość oraz wrażenie ogólne pracy;
Umiejętność doboru różnych technik plastycznych;
Estetyka wykonanej pracy;
Wkład pracy własnej.

Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień 2024r.
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora i nagrodzone.
Prace należy składać u wychowawców grup do 22.03.2024r.

OGŁASZAMY KOLEJNY KONKURS

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny
pt. „Moje kolorowe emocje”
organizowany przez
Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie.

Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter przedszkolny i skierowany jest do przedszkolaków z rzeszowskich przedszkoli

Organizatorzy:
Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie

Cele konkursu:
– prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy aktywności plastycznej
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
– umiejętność otwartego przekazywania uczuć,
– uczenie się wyrażania swoich uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami,
– rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji,
– kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez różne formy plastyczne

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej prezentującej kolorowe emocje w oczach dziecka.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli.
Technika: dowolna, płaska, format A4
Z każdej placówki można wykonać max. 3 prace.
Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, adres e-mail i nr tel. Metryczkę umieszczamy na odwrocie pracy (załącznik nr3)
Prace wraz z wymaganymi informacjami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 16.05.2022r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Publiczne Przedszkole nr 19 w Rzeszowie
Aleja prof. Adama Krzyżanowskiego 20
35-329 Rzeszów
Z dopiskiem – „Moje kolorowe emocje”

Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 19 w Rzeszowie.
Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub e-mail.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2024 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!
Życzymy powodzenia!

 

Ogólnoświatowa Akcja „Godzina dla Ziemi WWF”

 

dz3.png

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Mając na względzie decyzję Pana Prezydenta o przystąpieniu Miasta Rzeszowa do
ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi WWF” organizowanej przez międzynarodową
organizację ekologiczną Fundacji WWF, polegającą na wyłączeniu świateł na jedną godzinę
w dniu 23 marca 2024 roku od godz. 20.30 do godz. 21.30 przesyłam w załączeniu informację
dotyczącą w/w akcji z prośbą o zainteresowanie i poinformowanie wszystkich szkół z terenu
Miasta Rzeszowa oraz aktywne włączenie się do udziału.

Kierownik Oddziału

Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej

 

KIERMASZ JESIENNY
Serdecznie zapraszamy już po raz drugi na „Kiermasz Jesienny”, organizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 19 w Rzeszowie i Radę Rodziców, który odbędzie się w dniu 21.11.2023r. (tj.) wtorek w godzinach 14:30-17:00 w naszym przedszkolu.

Na Kiermaszu będzie można zakupić piękne rękodzieła wykonane przez dzieci z naszego przedszkola, dary jesieni zebrane i przygotowane przez przedszkolaki, a także przetwory domowej roboty, ciasta babeczki oraz niezniszczone książki, bajki, baśnie i powieści dla starszych oraz dla młodszych czytelników.

Zebrane z Kiermaszu pieniądze zasilą konto Rady Rodziców i zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Kiermaszu uprzejmie prosimy o przynoszenie przetworów, książek, darów jesieni do dnia 20.11.2023 do nauczycielek na poszczególne grupy, natomiast wszystkie wypieki, babeczki prosimy o wcześniejsze pokrojenie, poporcjowanie i spakowanie każdej porcji osobno (co zdecydowanie ułatwi sprzedaż) oraz przyniesienie w dniu Kiermaszu tj. 21.11.2023r. do godziny 10.00 do pań pomocy.

Zachęcamy wszystkich do udziału!!!!!!

 

DRODZY RODZICE!!!!!

Zachęcamy Państwa do pobrania darmowej aplikacji „odpadykomRes”. Dzięki aplikacji mieszkańcy Rzeszowa mają prosty dostęp do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wraz z powiadomieniami o terminie wywozu. Aplikacja udostępnia również szereg informacji z eko-edukacji ułatwiając mieszkańcom prawidłową segregację odpadów.

LINK DO APLIKACJI:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram.rzeszow