Konkurs plastyczny- „Świąteczna choinka”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie plastyczno-przestrzennym
pt. „Świąteczna choinka”.

 1. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

 • kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

 • zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 1. Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie od 3 do 6 lat,

  • chętni rodzice wraz z dzieckiem wybierają technikę malarską (np. tworzenie
   z naturalnych materiałów, płaskorzeźba, kolaż, origami itp.), którą dziecko wykona pracę konkursową,

  • maksymalny format pracy konkursowej to A3,

  • dziecko samodzielnie wykonuje prace plastyczną,

  • dzieci wykonaną pracę przynoszą do przedszkola do dnia 06.01.2021r.,

  • pracę na konkurs mogą również zostać wybrane spośród prac wykonanych na zajęciach plastycznych w przedszkolu.

 2. Przebieg konkursu:

  • konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

GRUPA I – dzieci 3-4 letnie

GRUPA II – dzieci 5-6 letnie

 • konkurs trwa od 17.12.2020r. do 06.01.2021r.

 • komisja, składająca się z 3 nauczycieli, ogląda przygotowane prezentacje
  i ocenia je według niżej podanych kryteriów.

 • po obejrzeniu prac komisja przyznaje miejsca
  w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych.

 • rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie dyplomów odbędzie się w przedszkolu w dniu 08.01.2021 r.,

 • lista laureatów oraz galeria prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

 1. Kryteria oceny

Specjalnie powołana komisja oceni dostarczone prace według następujących kryteriów:

 • zgodność pracy z tematyką konkursową,

 • pomysłowe i kreatywne podejście do tematu pracy,

 • wykorzystane techniki malarskie,

 • ogólne wrażenia i estetyka pracy konkursowej.